Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
 
Bahasa Lain  
Saiz Teks:
A- A A+
Warna Tema: blue green red

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Logo SLDN

 

1. Mengenai SLDN

hand icon  Apa itu SLDN?

hand icon  Faedah SLDN kepada Syarikat/Majikan

hand icon  Faedah SLDN Kepada Perantis

Panduan-panduan SLDN

No.
Title
 
1
 Panduan Pentauliahan Program di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) - 2017 Muat turun
2  Carta Alir Proses Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional Muat turun 
3  Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian SLDN Muat turun
4  Daftar kurikulum SLDN (Kemaskini Februari 2016) Muat turun
5  Senarai bidang yang telah dibangunkan penilaian akhir SLDN Muat turun

Pentauliahan SLDN

Bil
Tajuk
 
1
 Borang Permohonan Pentauliahan Program Melalui Kaedah Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) - kuatkuasa 1 April 2017 Muat Turun
2  Panduan Pengisian Borang Permohonan Pentauliahan Program SLDN (JPK/SLDN/DT01) Muat Turun 
3  Contoh surat pelantikan personel pentauliahan.Rev 1 Muat Turun 
4  JPK-SLDN-KM01 Muat Turun 
5  JPK-SLDN-MU01 Muat Turun 
6  JPK-SLDN-PK01 Muat Turun 
7  JPK-SLDN-PP01 Muat Turun 
8  JPK-SLDN-PS01 Muat Turun 

Penilaian SLDN

Bil
Tajuk
 
1
 Borang Pengesahan Laporan Projek
Muat Turun
2  Contoh Buku Log Muat Turun 
3  Contoh Kertas Arahan Peperiksaaan Akhir Teori Muat Turun
4  Contoh Kertas Arahan Peperiksaan Akhir Praktikal Muat Turun
5  Format Muka Hadapan Projek Akhir Muat Turun
6  Rekod Bukti Pencapaian - Jpk P01 Dan P02 Pind3 Muat Turun
7  Borang Permohonan Peperiksaan Akhir Dan Lawatan Pegawai Pengesah Luaran (PPL)- JPK P03 Pind3 Borang Permohonan PPL Muat Turun
8  Laporan Pra-Pembentangan Projek Akhir-  JPK PPP01 Laporan Pra-Pembentangan Projek Akhir Muat Turun
9  Laporan Penilaian Pembentangan Projek Dkm / Dlkm Bagi SLDN- JPK PPP02 Laporan Penilaian Pembentangan Projek Akhir Muat Turun
10  Penilaian Kompetensi Sosial Dan Nilai Sosial (Kendiri) Muat Turun
11  Penilaian Kompetensi Sosial Dan Nilai Sosial (Pemerhatian) Muat Turun
12  Skala Rubrik Penilaian Kompetensi Sosial Dan Nilai Sosial Muat Turun
13  Skema Pemarkahan Amali Muat Turun

Perantisan SLDN

SLDN RMKe11

Bil
Tajuk
 
1

Iklan Permohonan Program Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMke-11) Tahun 2017 - (Tawaran Kedua)

Muat Turun
2
Garis Panduan Pengisian Borang Permohonan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) RMKe11 Tahun 2017 - (Tawaran Kedua) Muat Turun
3
Garis Panduan Pelaksanaan SLDN RMKe11 Muat Turun
4
Borang Pemantauan Kehadiran Perantis JPK Muat Turun
5
Borang Pendaftaran Perantis JPK/SLDN/DP01 Ver.2017 Muat Turun
6
Borang Pengesahan Penerimaan Elauan Perantis JPK Muat Turun
7
Borang Permohonan Pendaftaran PTPK Muat Turun
8
Senarai semak Pendaftaran PL Baru SLDN - Pemilikan Agensi Kerajaan Muat Turun
9
Senarai Semak Pendaftaran PL Baru SLDN - Pemilikan Enterprise Muat Turun
10
Senarai semak Pendaftaran PL Baru SLDN - Pemilikan Pertubuhan Muat Turun
11
Senarai Semak Pendaftaran PL Baru SLDN - Pemilikan Sdn Bhd atau Berhad Muat Turun
12
Surat Akujanji Perantis SLDN baru Muat Turun
13
Surat Akuan Bersumpah Muat Turun
14
Borang Permohonan Sijil Ganti Muat Turun
15
Borang Permohonan Sijil Hilang Muat Turun
16
Borang Verifikasi Perantis Muat Turun
17
Borang Penilaian Berterusan Praktikal K-SLDN Muat Turun
18
Borang Pendaftaran Perantis SLDN JPKSLDNP01 Ver. 2017 baru                                             
Muat Turun
19 Perancangan SLDN 2017 baru Muat Turun
20 Prosedur Tuntutan baru Muat Turun

Muat Turun Slide

Bil
Tajuk
 
1  NDTS 2016 Muat Turun
2  SLDN 2016 Muat Turun

Kaji Selidik Berinsentif SLDN 2016

Kurikulum SLDN

Bil

Tajuk  
1  EE-320-2/3:2012– Electrical Installation & Maintenance
Muat Turun
2  MP-080-3: 2012 -  Reflexology Muat Turun
3  MP-081-3:2011 - Aromatherapy Muat Turun
4  MP-082-3:2011 – Massage Therapy Muat Turun
5  TA-011-1/2/3:2012 – Ladies Dress Making Muat Turun
6  CC-011-3:2012 – Early Childhood Care & Education Muat Turun
7  ET-012-3:2012 – Preschool Teaching
Muat Turun
8  HT-012-2/3:2012 – Penyediaan dan Pembuatan Makanan Muat Turun
9  HT-090-2/3:2012 – Hairdressing Muat Turun
10  MP-061-3:2012 -  Spa Therapy Muat Turun
11  TP-118-1/2/3:2012 – Motorcycle Servicing & Maintenance Muat Turun
12  MP-063-2/3:2012 – Make Up Artistry Muat Turun
13  CC-018-3:2016 – Operasi Pusat Autisme Kanak-Kanak
Muat Turun
14  HT-014-2/3:2012 – Pastry Production Muat Turun
15  MP-060-2/3:2013 – Aesthetic Therapy Muat Turun

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details… .